ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

Websites:


Guru Nanak Dev Ji
www.GuruNanakDev.de (English)

Sri Hemkunt Sahib
www.srihemkuntsahib.de

Die fünf Haupt Mantren in der Sikh Religion
www.sikhismus.com

Nihang Singhs
www.NihangSinghs.de (English)

Die fünf Haupt Mantar in der Sikhi
www.sikhismus.com

Historische Sikh Gurudwaras
www.historicgurudwaras.com

Listen to Shabad

ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸਰ ਕਾ ਥਾਨੁ
SGGS, Ang 1226

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਭੰਨਣ ਘੜਣ ਸਮਰਥੁ ॥
ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਸਮਾਲਹਿ ਮਿਤ੍ਰ ਤੂ ਦੁਖੁ ਸਬਾਇਆ ਲਥੁ ॥੧॥

Guru Nanak implanted the Naam, the Name of the Lord, within me. He is all-powerful, to create and destroy. Remember God forever, my friend, and all your suffering will disappear. || 1 ||
(SGGS, Ang 317)

Sri Harmandir Sahib - Golden Temple, Amritsar

Infobroschüre Sikh Religion

Info Flyer (deutsch - hier zum download PDF)

Miscellaneous - Sikh related issue
In 20', why those had this in their member Sikh accounts.:

Back to Top